Anmäl ditt intresse!

25 April 2018 08:30-17:00Fiskeby Bruk

Syftet med projektet

Projektet syftar till att bidra till att göra förpackningar av plast och papper ner cirkulära genom att skapa ett samverkansforum som berör alla parter i förpackningsvärdekedjan. Detta ska uppnås via ökad kunskap och förståelse hos alla aktörer om hur strukturerna ser ut idag för att identifiera innovativa förbättringsförslag. Kunskapen ska bäras vidare i förpackningsklustret Packbridge vars nätverk samlar hela förpackningsvärdekedjan.

Träffar

Vi kommer i detta projekt att träffas under 4 tillfällen under 2018.  
Datum: 6 februari, 25 april, 19 juni, 23 aug

Denna träff kommer fokusera på:

 I Sverige går en stor del av de insamlade pappersförpackningarna till Fiskeby bruk. På träffen får deltagarna detaljerad kunskap om hur pappersförpackningar materialåtervinns idag, och var utmaningarna och möjligheterna finns för att öka materialåtervinningen. Träffen äger rum på Fiskeby bruk utanför Norrköping för att kunna kombineras med ett studiebesök.

Vill du deltaga?

Är du intresserad av att deltaga på våra träffar? Anmäl gärna ditt intresse nedan så återkommer vi med mer information. 

Anmäl ditt intresse!

Med finansiering från: